Home

10e verjaardag

Part 1

Deel 1: Een terugblik op 20 jaar HELP en 10 jaar AnFoundation (klik hier)
Part 2

Deel 2: Dankbetuiging vanuit Madagaskar
(klik hier)
Part 3

Deel 3: Getuigenissen van studenten van HELP
(klik hier)
Part 4

Deel 4: Een kijk op lopende HELP programma’s
(klik hier)

5e verjaardag

3e verjaardag

Greetings from the East Coast of Madagascar!

April 21st marked the third anniversary of the ANFoundation. As a recipient of ANFoundation funds for the past three years and as close friends of An Bollen, the Radfords and HELP Madagascar would like to extend our sincerest congratulations to the ANFoundation on this important milestone.

Please see the attached letter of thanks, the friends of the ANFoundation, for your generosity and support over the years.

Thank-you, merci et misaotra betsaka!
Colin & Kimberly Baldwin Radford

Inleiding

Alles wat ze doet in het leven, heeft naast wetenschap, met liefdadigheid te maken.

Wie is zij? An Bollen, mijn petekind, heeft reeds meerdere malen de kans- en hulpelozen geholpen. Waar ze zich ook bevindt op de continenten is dit een uitdaging voor haar. We weten allen wat voor ellende er is in de wereld. In de strijd om onze luxe te behouden, vergeten we wat we kunnen winnen. Wat weten we over deze miserie?

Daarom wou ik minimaal de helpende hand uitsteken en ANFoundation stichten. Met als doel de kansarmen der aarde te steunen.

Meter van An, Irma Bollen

Door haar werk als bioloog wordt An ter plaatse geconfronteerd met de noden van de plaatselijke bevolking en zo is de link naar het sociaal engagement ontstaan. An komt in contact met organisaties die niks met biologie te maken hebben maar die zich inzetten voor de armsten der armen vooral kinderen waaronder ook gehandicapte kinderen en die nood hebben aan aanmoediging en extra fondsen. 
De meter van An, Irma Bollen, heeft dit goed begrepen en op haar manier hierop gereageerd.
Irma sticht in 2009 ANFoundation; een origineel verjaardagsgeschenk voor haar petekind. Het mag dus duidelijk zijn, dit ANFoundation fonds heeft NIKS te maken met Ans werk. An is als het ware de bemiddelaar ter plekke om de juiste organisaties te identificeren zodat An waar ze zich ooit ter wereld bevindt, deze ANFoundation fondsen kan toekennen aan hen die volgens haar op sociaal gebied goed werk leveren.

Moeder van An, Noëlla Heyman

Steun ons

U kan storten op rekening nr 735-0229272-49 (IBAN BE 97 7350 2292 7249 / BIC: KREDBEBB) van An Bollen, met vermelding “An Foundation”.