Over ANFoundation

Op 21 april 2009 werd An Foundation opgericht door Irma Bollen als familie-initiatief om een helpende hand te reiken aan de kansarmen in de regio van Tamatave waar haar petekind An toen 6 jaar lang werkzaam was. Onze steun zet vooral in op zelfredzaamheid via projecten van HELP en hun lokale partnernetwerk. Zij zorgen voor toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of een opleiding en focusen op een menswaardig bestaan voor diegenen die hier het meeste nood aan hebben. Zes jaar na de oprichting zijn we met trots en dankbaarheid uitgegroeid tot een fonds met vele trouwe symphatisanten, waarvoor oprecht dank.  

Over An Bollen


(Ets door Hedwig Pauwels)

An Bollen, de wereld is haar dorp, de inwoners haar gelijken.
Fauna en flora dwingen haar respect af en ze werkt deels aan het behoud van dat alles.

An is bioloog en werkt in Madagascar als programmamanager van een NGO “Madagascar Fauna Group”. Ze heeft een sterke academische achtergrond met tal van gediversifieerde opleidingen die van toepassing zijn in fondswerving, beleid en behoud van natuurprogramma’s. De research voor het doctoraat van An vond plaats in het woud van Sainte Luce in zuidoost Madagascar. Zij onderzocht er de co-evolutie en ontwikkelingen tussen fruitdragende planten en fruitetende dieren alsook de effecten op het woud door het uitsterven van bepaalde zeldzame diersoorten. Reeds in Yemen en Thailand heeft ze werkterreinen gehad, steeds specialisatie gebonden. Nu waar An zich ook bevindt, steeds is ze sociaal bewogen. In haar jeugd waren deze kenmerken reeds te onderkennen met een niet aflatende energie. Ze is de stille veldwerker die er vooral niet op uit is om in de schijnwerpers te staan. Iets belet haar dat.

Wat An goed begrepen heeft is het ETHISCH RESPECT voor alle volkeren, anders is de wereld niet leefbaar. NOVALIS zegt : “ alle geslachten behoren aan de aarde “. Ieder van ons heeft verantwoording op alles, ondanks verschillen hebben we veel gemeen. Ik denk ook dat mensen gered worden door hun passies. Daar ligt ook bij veel mensen hun missie. Ook bij An. Zij bezit een niet te voorspellen weerbaarheid en uithouding waar velen het voor bekeken houden. Ze ontzegt zich de carrière in ’t westen, ze wil iets betekenen voor de medemens ZONDER persoonlijk gewin. Paul Valery zegt : “ Wat af is,is niet gemaakt “. Wat An doet is nooit gedaan. Zij is een deel van het geheel. Succes najagen kent ze niet. De enige doorgever van alle giften aan AN FOUNDATION is An. De vrienden KIM en COLIN ontmoet ze wekelijks,de weesjes ook. DE VEERKRACHT VAN HET KIND DIENT OM TE OVERLEVEN. Het is zeker een kleinschalige “ foundation “ met grootschalige gevolgen. Elke euro wordt uitvergroot en is zeer, zeer welkom.

Levensloop An geschetst door Irma Bollen

http://anbollen.wordpress.com